Alkoholmisbrug | Hjælp til alkoholproblemer » hannebeckpalm
 

Alkoholmisbrug

Hjælp til alkoholmisbrug

I Danmark er der ca. 120.000 børn og unge, som vokser op i familier med alkoholproblemer, og familien er derfor mærket heraf. Det svarer til, at der i hver skoleklasse er ca. 2-3 børn, der har en mor eller en far, der drikker for meget. I alt vurderer 632.000 voksne danskere, at de er vokset op i en familie med alkoholproblemer (Sundhedsstyrelsen 2018). Man ved at ca. en tredjedel af børn der er vokset op i en familie med alkoholproblemer, selv udvikler et alkohol- eller narkoproblem. Ligeledes ved man, at en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. (Sundhedsstyrelsen ”Når mor og far drikker” faktablad 3).

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at mænd drikker max. 14 genstande og kvinder 7 genstande i løbet af en typisk uge. Undersøgelser viser, at 17,6% af den voksne befolkning overskrider disse anbefalinger (Sundhedsstyrelsen)

Det fortæller, at der er rigtig mange voksne som drikker for meget og som har et alkoholproblem.

Et for stort alkoholforbrug eller misbrug påvirker hele familien. Det handler ikke om, hvor meget man drikker, men om de konsekvenser det har for én selv og sine kære. Mange tænker, ”Jeg har da ikke et alkoholproblem, for jeg kan passe mit job og mine øvrige forpligtelser”. Men selv om man har drukket alt for meget, og gør det stort set hver dag, kan man sagtens føle at man passer sit job og sine forpligtelser. Man benægter at man ofte føler sig træt, ukoncentreret, irritabel og glemsom. Ligeledes benægter man, at man måske er en gene for sine kollegaer og for sin familie, hvor alkohol mængden skaber konflikter og uhensigtsmæssigheder. En væsentlig faktor at medtænke, er også at alkohol også skader kroppen, selv om de sociale konsekvenser endnu ikke er synlige for omgivelserne.

Symptomer på alkoholproblemer

Mange mennesker oplever perioder i livet, som er svære, og dem kan man vælge at håndtere på forskellige måder. Nogle har nemt ved at tale om disse vanskeligheder og søge hjælp, mens andre finder trøst i at drikke alkohol, for på den måde at få vanskelighederne på afstand.

 

Hvad kom først? Hønen eller ægget?

Overforbrug/misbrug af alkohol eller mistrivslen?

Når vi mennesker igennem længere tid har følt os presset og ude af ubalance med os selv, finder vi en måde at navigere i det. For rigtig mange resulterer det i et overforbrug eller misbrug af alkohol.

Måske har man erfaret, at man via alkoholen kan lægge afstand til sine problemer og sin mistrivsel. Man selvmedicinerer sig med alkoholen, for at opnå følelsen af bedre at kunne overskue livet.

Hvis du tænker på, om du har et problematisk forhold til alkohol, kan du se om du kan nikke genkendende til noget af det nedenstående:

 • Du tænker ofte på alkohol, glæder dig til fyraften, så du kan få eks. et glas rødvin eller en øl.
 • Drikker mere end du har planlagt.
 • Skjuler at du drikker/gemmer alkoholen for andre. Lyver herom og benægter.
 • Ofte drikker alene.
 • Drikker hurtigere end andre for at opnå den effekt, som du efterstræber.
 • Har udviklet tolerance over for alkohol – kan tåle at drikke mere end andre uden at føle dig påvirket.
 • Har svært ved at stoppe igen, når du først er begyndt at drikke – kontroltab.
 • Oplever blackouts, hvor du ikke kan huske hvad der er sket, hvad du har sagt og gjort.
 • Har afgivet løfte over for dig selv eller familien om at stoppe/nedsætte forbruget.
 • Skænderier og dårlig stemning i familien fordi du ikke kan holde dit løfte om at stoppe/nedsætte forbruget.
 • Brugen af alkoholen/rusmidlet virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, der skal varetages i familien.
 • Du oplever dig trist og/eller angst.
 • Du føler ikke, at du har overskud til at være den far/mor, mand/kone/kæreste, som du gerne vil være.
 • De følelsesmæssige bånd til dem, du elsker, belastes eller forstyrres af dit alkoholforbrug.
 • Selvforringende tanker om dig selv.
 • Du forsvarer dig selv og din måde at drikke på.
 • Du ændrer personlighed når du drikker, bliver aggressiv eller selvmedlidende.
 • Din måde at drikke på skaber problemer over for dig selv, din familie og dit arbejdsliv.
 • Du har gentagne gange lovet dig selv at ændre/stoppe drikkeriet.

 

Hvis du kan genkende ovenstående, tænker jeg, at det vil være godt at ændre dine alkoholvaner. Føler du dig ramt af ovenstående, men ikke klar til at ændre dine alkoholvaner, kan vi sammen arbejde med din motivation herfor. Jeg forlanger ikke, at du fra første samtale stopper med at drikke/ændrer dine alkoholvaner, men jeg vil gerne hjælpe dig til at reflektere over dine vaner og arbejde med din motivation for at få sundere alkoholvaner.

Tabu

For mange kan det være forbundet med tabu at tale om sit misbrug eller overforbrug af alkohol. Det er ofte også grænseoverskridende at henvende sig til kommunale misbrugscentre, fordi man ikke vil ”sættes i bås”, eller er bange for at møde nogen, som man kender. Overforbrug/misbrug kan være forbundet med stor skyld- og skamfølelse, dårlig samvittighed samt være en hemmelighed for omgivelserne. Dette vanskeliggør erkendelsen om, at man ikke kan håndtere problemet alene.

 

Mange, som drikker for meget, ved det godt, og har længe forsøgt at ændre dette. På sigt går et stort alkoholforbrug ud over ens fysiske og psykiske trivsel, man får flere sygedage samt evnen til at passe jobbet og præstere som man gerne vil forringes. Skyldfølelse, brudte løfter og konflikter er nogle af de konsekvenser hverdagen fyldes med.

Samtalernes art

Samtalerne kan foregå individuelt eller sammen med din partner/familie. Vi sammensætter forløbet som du finder bedst.

Sammen laver vi en målsætning for, hvordan dine alkoholvaner skal være fremadrettet og arbejder hen imod den og evaluerer løbende.

Det er individuelt hvor mange samtaler der skal til, før du har nået din målsætning.

Alkoholbehandling

At søge hjælp til at ændre sine alkoholvaner/stoppe sit misbrug er en stor beslutning. For mange har det været svært at erkende, at alkoholforbruget/misbruget har taget overhånd.

Er ovennævnte noget du kan nikke genkendende til, kan jeg hjælpe dig. De sidste år har jeg tilgang af mennesker, som synes de drikker for meget/har et overforbrug, men ikke selv formår at ændre alkoholvanerne.

 

Sammen kan vi arbejde med at få nedsat dit alkoholforbrug og reflektere over, om det måske er bedst for dig helt at undvære alkohol. Ligeledes vil andre problemstillinger, som kan være en hindring for at ændre dine alkoholvaner også blive inddraget. Her tænkes på blandt andet problematikker som:

 

 • Stress.
 • Angst.
 • Sociale problemer.
 • Depression og håbløshedsfølelser.
 • Ensomhed.
 • Drikke sig mod til.
 • Via alkoholen at føle, at man kan yde en ekstra indsats, fx jobmæssigt.
 • Føle sig bedre i stand til at kunne håndtere sociale situationer.
 • Livskriser.
 • Afskedigelse og pensionering.
 • Sorg.
 • Skilsmisse.
 • Sygdom
 • Dødsfald

Disse grunde – og endnu flere, kan være medvirkende årsag til at alkoholforbruget har taget overhånd. Sammen arbejder vi med at identificere, hvad der er gældende for dig og finder redskaber til at håndtere disse uden at bruge alkohol til at kunne håndtere hverdagen og livet.

Se i øvrigt mere om alkoholmisbrug i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?