Købemani | Få professionel hjælp hos → Hanne Beck Palm
 

Købemani

Behandling af købemani

Flere hundredetusinde mennesker lider af købemani. Købemani er en afhængighedslidelse. Den afhængige opnår et kick, og hjernen udskiller dopamin, når trangen for at købe eftergives. Dopaminudskillelsen giver en kortvarig lykkefølelse. Køb lindrer og dulmer de følelsesmæssige udfordringer man har, og man oplever ro og fred fra problemerne kortvarigt. Efter kort tid melder den dårlige samvittighed og håbløshedsfølelsen sig, og man har det igen dårligt. Man skammer sig over ikke at kunne kontrollere noget man er overbevist om, at andre kan. Problemerne forstærkes, den negative spiral er begyndt.

Købemani er et tabu, der ofte er forbundet med eksempelvis økonomiske problemer, problemer i parforholdet, dårligt selvværd og selvtillid og selvhad.

Flere og flere lider af KØBEMANI – SHOPAHOLIC. Eksperter vurderer at ca. 300.000 danskere lider af købemani eller overshopping som det også kaldes.

Købemani er en afhængighedslidelse, hvor den købeafhængige får et kick ud af at købe ting, og ikke evner at lade være med at købe, selv om økonomien ikke tillader det. Når der gives efter for købetrangen, opnås et kick i hjernen og der udskillers dopamin. Udskillelsen af dopamin giver en kortvarig lykkefølelse, og når man først har udviklet købemani, bliver køb uimodståeligt, når købetrangen melder sig. Købemani bliver hurtigt en negativ spiral der er svær at bryde.

Købemani har mange flere konsekvenser en blot økonomiske konsekvenser. Mange oplever manglende livsglæde, manglende energi og overskud. Skyld, skam, dårlig samvittighed, flovhed, forringet selvværdsfølelse, frustrationer er oftest en tro følgesvend.  Købemani har også ofte konsekvenser for parforholdet og hermed familielivet.

Når man er afhængig af at købe nyt, skyldes det ofte, at man ikke føler sig god nok. Afhængigheden kommer derfor til at fungere som den forsvarsmekanisme, der betyder, at man kan holde ud at være til. Nogle gange kan købemani også skyldes, at man i opvæksten har lært, at det at købe, lindrer følelser man ikke kan rumme og håndtere.

Mange føler, at de bliver nødt til at købe for at have det godt. De oplever et sus, når de kommer ind i butikker eller surfer på nettet efter ting de kan købe. De afhængige får et fix af at købe, hvor de bliver ‘høje’ på livet. Men ret hurtigt efter købet melder tomheden sig, og de ryger ned i et sort hul, hvorfra der er meget langt op. Den eneste måde at komme op derfra er, at gå ud og købe igen. Ofte fortryder de efterfølgende deres indkøb, men kort tid efter køber de igen – ting de ikke har brug for, for penge de ikke har.

Stigende købetrang opleves, når livet er vanskeligt. Køb lindrer følelser, som man har svært ved at håndtere. Det kan være følelser som fx. sorg, kedsomhed, bekymring, frustration og stress. Når man er købeafhængig falder man til ro når man køber. Men når overforbruget – og overtrækket – i sig selv skaber følelser af bekymring, stress, frustration og desperation, ja – så starter den negative spiral, hvor køb både lindrer og skaber problemer.

Som pårørende kan man føle:

 • Magtesløshed og desperat over det “bedrag” der følger med i parforholdet/relationen.
 • Frustrationer og opgivelse.
 • Ked af det.
 • Skamfuld.
 • Føler et voldsomt behov for at kontrollere partneren med købemanien.
 • Børnene kan ofte mærke den dårlige stemning et køb ofte forårsager.
 • Humørsvingende – bliver hurtigt vred og ulykkelig.
 • Mistro til partneren, både i handling og tale.
 • Bruger meget energi på at finde ud af, hvordan man får vedkommende til at stoppe.
 • Føler sig ikke elsket og set.
 • Føler sig ikke respekteret, værdsat eller hørt.
 • Kan føle sig dum og naiv, fordi man tror og håber, tilgiver gang på gang.
 • Ved præcis, hvornår der er fare på færde, er i alarmberedskab.
 • Føler sig aldrig rigtig glad, kan dog godt smile og lade som ingenting.
 • Behov for at bevare overblikket og styre, hvad der sker omkring én.
 • Tendens til at føle sig alene, selv når man er sammen med andre.
 • Har en tendens til at analysere alle situationer.
 • Er træt og uoplagt, føler sig trist og stresset.

 

Pårørende til en person med købemani:

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at få talt om de frustrationer, tanker og følelser, som er forbundet med at være i parforhold med en købeafhængig person. Det er også hensigtsmæssigt dels at erhverve viden omkring købemani og ens egen rolle i forhold til at være pårørende til en person med købeafhængighed. Hvis du er pårørende til et menneske med købemani, så kan du læse mere her om, hvordan det kan påvirke dig.

Ligeledes kan parsamtaler også være en god ide, idet man kan få hjælp til at genfinde tilliden og “melodien” i parforholdet igen. Hvis du får lyst til få hjælp til dette, vil jeg gerne hjælpe dig. Book en samtale hos mig.

Symptomer på købemani:

En voldsom trang til at foretage indkøb, som efterfølgende fører til skyldfølelse, fordi man inderst inde ved, at der ikke er behov for tingene.
Tankerne kredser om indkøb og om at planlægge indkøbene.
Intet budget – Mangel på budget eller manglende evne til at holde sig inden for budgettet kan være et tegn på købemani.
 
Har forsøgt at få købene under kontrol, men uden held.
Tvangsindkøb – Ser noget, som man bare MÅ eje, selvom man ikke har brug for det. Køber ting man ikke har brug for, for penge man ikke har, uden at tænke på konsekvenserne.
Køber eller bruger mange penge, for at føle sig godt tilpas.
Køber mere, når man føler sig skuffet, vred, angst, ensom, keder sig, er rastløs eller føler sig tom indvendig.
Føler skyld, skam og fortvivlelse over den manglende evne til at styre indkøb.
Lyver og skjuler ting – Tager sig selv i at lyve om indkøb og hvad de har kostet. Lyver om økonomi, hvad enten det er for fremmede eller mennesker, du kender godt og elsker.
Indkøbene har en negativ indflydelse på forholdet til din familie og venner eller arbejdsplads.
Har b
edt folk om at låne penge pga. økonomiske problemer i forbindelse med køb.
Har flyttet rundt på konti og fået kredit, for at få råderum til at bruge flere penge
.
Sociale problemer – købemani kan føre til en manglende evne til at bibeholde et fungerende forhold til andre mennesker.
Optaget uhensigtsmæssige lån.

Mulige konsekvenser for parforholdet, når relationen mellem to elskede mærkes af købemani:

 

 • Tænk ikke – Føl ikke – Stol ikke på – Tal ikke – Husk ikke, kan blive leveregler et par imellem.
 • Tabu, en hemmelighed – Ingen må vide det, fordi både personen med købemani og den pårørende skammer sig.
 • Tavshed, taler ikke om – Det er svært at tale om, fordi det giver dårlig stemning og skænderier.
 • Frustrationer – Både for personen med købemani, men også for den pårørende, som har svært ved at forstå, hvorfor partneren “ikke bare kan lade være”.
 • Svigt – Ofte føler personen med købemani at partneren svigter, fordi han/hun ikke forstår. Ligeledes føler den pårørende, at personen med købemani svigter, fordi afhængigheden af at købe forpester deres samliv og familieliv.
 • Løftebrud – Rigtig mange gange har personen med købemani lovet at stoppe sit økonomiske overforbrug.
 • Mistillid – Stoler ikke på hinanden. Den pårørende har meget svært ved at genvinde tilliden.
 • Løgne – Den købeafhængige lyver for at undgå konflikter. Lyver om købet, hvad det har kostet, fjerner prismærker, gemmer kvitteringer og skjuler til tider de ting der er købt.
 • Benægtelse – Når man lider af en afhængighedslidelse, benægter man ofte, idet de handlinger der hænger sammen med afhængigheden, er forbundet med skyld, skam og dårlig samvittighed over, at han ikke kan kontrollere noget man er overbevist om, at alle andre kan.
 • Isolation – Den købeafhængige kan få en tendens til at isolere sig, hvilket “smitter af” i parforholdet, så parret kan begynde at isolere sig sammen. Man mister venner, deltager ikke så ofte længere i sociale aktiviteter. Dette skyldes at personen med købemanien samt den pårørende kan føle sig magtesløs, ked af det, frustreret, energiforladt mm.
 • Selvværdet og selvtilliden mærkes ofte heraf.
 • Flere konflikter – Ofte medfører handlingerne i forbindelse med købemanien konflikter i de menneskelige relationer, skænderier med den pårørende.
 • Depression – Der kan være risiko for at både den købeafhængige og pårørende udvikler depression.
 • Følelsen af skyld, skam og dårlig samvittighed bliver større og større.

 

Til dig som har købemani:

Hvis du kan genkende det jeg har skrevet om købemani, og er motiveret for at ændre dine uhensigtsmæssige vaner heromkring, kan jeg hjælpe dig af med din afhængighed, så din købemani ikke længere har magten over dit liv. Book gerne en samtale hos mig.

Se i øvrigt mere om købemani i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?