Parterapeut fyn | Problemer med parforhold? → Hanne Palm
 

Parforhold

Parforholdsproblemer?

I alle parforhold opstår der konflikter, frustrationer og afsavn. Parforholdets konstante udfordring er derfor at finde måder, hvorpå balancen og harmonien genskabes, så kærligheden kan vare ved. Alle mennesker har forskellige værdier, forudsætninger, krav og forventninger til, hvorledes et parforhold skal fungere. Hvis parret ikke kan få samlivet til at fungere, fordi der er for stor diskrepans imellem blandt andet værdier, forudsætninger, krav og forventninger til hinanden og parforholdet, kan der være behov for professionel hjælp til igen at genskabe balancen og genfinde kærlighedsfølelserne til hinanden. Her er parterapi en god løsning

Første samtale fortæller I om, hvad I vil arbejde med i jeres forhold, hvori jeres udfordringer består. Dette kan for nogle være svært at definere, men jeg oplever, at parret går fra samtalen med en vished om, hvilke udfordringer der skal arbejdes med.

Skriver på tavle

Parterapi

Via samtaler og øvelser hjemme, vil I komme til at stå stærkere sammen, kunne kommunikere bedre, genfinde balancen og styrkerne i netop jeres forhold, således, at konflikter, frustrationer og afsavn minimeres.

Nogle par kan nøjes med 2-3 samtaler. De fleste forløb er på 5-10 samtaler. Andre forløb varer længere. Det afhænger af, hvor dybt I har såret hinanden, hvor stor afstanden og mistilliden er blevet imellem hinanden, hvor store udfordringer I har.

I et vellykket parterapi forløb er det vigtigt, at I udviser åbenhed og motivation. Det er også vigtigt, at I arbejder med de små hjemmeopgaver I får imellem samtalerne, idet de vil være med til at effektivisere forløbet.

En parterapisamtale varer typisk 1½ time. Nogle par vælger at tilkøbe yderligere en ½ time. Dette aftales på forhånd.

 

De hyppigste årsager til at par vælger parterapi:

 

 • Parterne er gledet fra hinanden
 • Manglende gnist, utilfredsstillende sexliv
 • Uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation
 • Skænderier, konflikter og manglende forståelse for hinanden
 • Ensomhedsfølelse. Mangel på nærhed og tosomhed i relationen
 • Har forskellige værdier og prioriteter
 • Jalousi
 • Utroskab
 • Mistillid, vrede og frustrationer
 • Ønske om skilsmisse fra den ene part
 • Manglende energi/overskud til partneren efter sygdom, stress eller anden krise
 • Stof eller alkoholmisbrug, købemani.
 • Skilsmisse og ønske om at skilles på en ordentlig måde

 

Se i øvrigt mere om parforhold i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?