Depression hos børn & unge | Få hjælp i dag! » Hanne B. Palm
 

Depression hos børn & unge

Børn og unge lider også af depression:

Man ved, at et stigende antal af børn og unge rammes af depression. Mange holder deres triste tilstand som en hemmelighed, kan ikke selv sætte ord på, hvordan de har det. Faktisk tales der i medierne meget om, at depression hos børn og unge er et overset problem. Mange børn og unge ved ikke, hvad det er der sker med dem, forstår ikke, hvorfor de har det så dårligt, og reagerer ofte med ikke at føle sig gode nok, rigtige, føle sig anderledes og forholder sig derfor tavse om problemet. 

 

Når børn og unge netop ikke fortæller at de har det dårligt psykisk, er der stor risiko for at deres depression overses af både forældre, lærere, pædagoger og læger. Mange børn og unge klager over psykosomatiske symptomer så som ondt i maven, hovedpine, smerter forskellige steder samt træthed. Ligeledes oplever de uoverkommelighedsfølelse, grådlabilitet (græder nemt), har stort fravær i skolen, isolere sig socialt mm. De selvsamme symptomer som voksne er i stand til at beskrive, fordi vi har lært at sætte ord på og kender til det at have depression.

Man ved, at lige mange drenge og piger under pubertetsalderen får en depression. I ungdomsårene er der dog dobbelt så mange piger som drenge, der bliver depressive.

 

Det er vigtigt at tage børn og unges udsagn om, at de ikke har det godt, seriøst. Vi ved at barndom og ungdom er meget vigtige og følsomme perioder i livet. Hvis barnet eller den unge evt. har en depression, er meget trist, kan det have alvorlige konsekvenser for den personlige og sociale udvikling. Overskuddet til at deltage i sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter, til at komme i skole mm., er der måske ikke. For mange børn og unge vendes dette indad, og det medfører dårlig selvtillid og dårligt selvværd, og det opleves alt sammen som et nederlag. Ligeledes kan det resultere i, at barnet eller den unge mister venskaber, får for meget fravær i skolen, kommer fagligt bag ud i skolen, isolerer sig. Alt dette opleves igen som et nederlag. De negative tanker og depressionen kan resultere i selvmordstanker.

Hvorfor får børn og unge depression?

 • Arvelighed. Man ved at nogle depressive tilstande er arvelige. Det indebærer, at hvis flere i familien har haft en depression, er der større risiko for, at barnet eller den unge også rammes af depression. Det er dog langt fra sikkert
 • Svære og uhåndterbare konflikter i familien, kan også være årsagen. 
 • Hvis barnet eller den unge er ude for triste eller voldsomme hændelser. Det kan fx være dødsfald, forældrenes skilsmisse, tab af venner eller kæreste samt flytning væk fra det sociale netværk. 
 • Hvis barnet eller den unge lever i en familie med misbrug og/eller psykiske problemer
 • Hvis barnet eller den unge oplever svære problemer i skolen, fx mobning, store faglige udfordringer, ensomhedsfølelse, kan det også være en årsag
 • Følelsen af for stort pres
 • Stress 
 • Man ved også, at børn og unge, som er meget perfektionistiske og stiller store krav til sig selv, kan være mere udsatte for at udvikle depression

 

Andre typiske træk ved depression:

 • Nedstemthed og manglende initiativ 
 • Negative tanker om sig selv med følelse af værdiløshed/ikke at være elsket, selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Træthed/tab af energi, øget eller nedsat appetit, og tilsvarende ændringer af vægten
 • Angst
 • OCD (tvangstanker)
 • Tanker om død og om selvmord

 

Hvor hyppig er depression hos børn/unge?

 • Børn: 0,5-1 %
 • Teenagere: 2-3 %
 • Før teenagealderen: Ens forekomst hos piger og drenge
 • Efter teenagealderen: Højere forekomst hos piger

Symptomer på depression hos bør og unge:

 • Depression hos børn og unge minder om depression hos voksne.
 • Ændring i den normale væremåde
 • Nedtrykthed
 • Der ses ofte øget irritabilitet
 • Udadreagerende og evt. aggressiv adfærd
 • Nedsat energi
 • Øget træthed
 • Sover for meget eller for lidt
 • Øget eller nedsat appetit, vægtændring 
 • Uro i kroppen
 • Tankemylder
 • Klager over smerter, fx i hovedet, maven eller i musklerne
 • Dårlige præstationer i skolen. 
 • Ønsker ikke at komme i skole
 • Vanskeligheder ved indlæring
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Tab af lyst og glæde ved sædvanlige interesser og aktiviteter
 • Nedsat glæde ved samvær med kammerater
 • Tendens til at isolere sig
 • Klage over smerter (hoved, mave, muskler)
 • For unge: begyndende, udvikling af misbrug

Sådan arbejder jeg med børn eller unge som er ramt af depression:

I mit terapeutiske arbejde med børn og unge, som er ramt af tristhed og depressionen, vil jeg sammen med barnet eller den unge finde frem til årsager, der ligger til grund for depressionen, for herigennem at kunne minimere og afhjælpe disse.

Ligeledes arbejdes der med at ændre uhensigtsmæssige selvopfattelser, tanker, adfærd og følelser, som spænder ben i hverdagen. Der skabes nye måder at tænke om og forstå sig selv og omverdenen på, at mestre udfordringer på, så barnet eller den unge bliver bedre i stand til at handle mere hensigtsmæssigt. 

Ligeledes bliver den unge/barnet via samtaler introduceret til, hvad det vil sige at have en depression, viden om depression (psykoedukation). Der vil også være fokus på i samtalerne, at barnet/den unge erhverver bevidsthed om tegn på tilbagefald og en plan (handleplan) for, hvad barnet/den unge kan gøre for at en ny depression ikke udvikler sig uhåndterbart.

Endelig involveres forældrene i behandlingen, for herigennem at kunne hjælpe og støtte barnet/den unge bedst muligt.

Metoden er overvejende kognitiv terapi, idet man ved med baggrund i evidensbaseret undersøgelser, at netop denne form for terapi er mest effektfuld til behandling af depression.

Har du brug for hjælp?