OCD behandling | Psykolog i OCD » hannebeckpalm.dk
 

OCD Behandling

OCD

OCD er en angstlidelse. I Danmark lider omkring 100.000 mennesker af OCD. OCD findes i alle sværhedsgrader. Den helt milde form, med lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og tvangshandlinger. Mange mennesker går længe og holder de tilbagevendende tanker og handlinger hemmelige. Nogle kan bruge timer på tvangshandlinger og ritualer hver dag, men alligevel formår de at skjule det for både læge, venner og familie. Årsagen hertil er, at de føler symptomerne er pinlige og ”vanvittige”. Mange skammer sig også, føler sig anderledes og forkerte. Netop derfor bliver mange mennesker mestre i at skjule symptomer og ritualer forbundet med OCD-lidelsen. Mange mennesker oplever det man populært sagt kalder ” kontrol-tvang”. Det kan for eksempel være, at føle sig nødsaget til at tjekke flere gange om kogepladerne er slukket, om døren er låst mv. I disse tilfælde er der ikke tale om nogen sygdom, men sådanne tanker og adfærd kan for nogle udvikle sig uhensigtsmæssigt, komme helt ud af kontrol, og ændre sig til tvangstanker og tvangshandlinger. I så fald er der tale om tvangslidelsen OCD (Obsessive-Compulsive Disorder)

OCD-symptomer kan også forekomme som led i en depression eller som led i Tourettes syndrom, hvor der er forskellige andre neurologiske symptomer, så som tics.

Tvangstanker (0bsessioner) og tvangshandlinger (Kompulsioner)

Mennesker, som lider af OCD, bliver således fanget i et mønster af tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger, som er meningsløse og frustrerende, og meget vanskelige at holde op med. Tvangstankerne er påtrængende og handler ofte om, at nogen man holder af eller at man selv kan komme til skade, hvis man ikke gør det ”som tanken siger”. Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan ødelægge evnen til at fungere i skole, på arbejdet, socialt og/eller derhjemme, og hermed være meget vanskelige at leve med. Ofte er tvangstanker uønskede ideer, der hele tiden dukker op. Tankerne er ofte forbundet med frygt, bekymringer, katastrofer og kontrol om eksempelvis følgende:

 • At der kan ske noget med en selv.
 • At der kan ske noget med en man holder af.
 • Frygt for at blive smittet eller beskidt.
 • Overdreven trang til at gøre ting korrekt eller på en perfekt måde.
 • Tvangsmæssig tvivl
 • Aggressive tanker.

For at kunne holde ud ”at være til” – føle indre ro, føler mange sig nødsaget til at udføre tvangstankerne. Det kan for eksempel være:

 • At tjekke og gentage ting mange gange.
 • At vakse sig mange gange.
 • At tælle.
 • Samle på ting.
 • Arrangere ting på en bestemt måde, så tingene står som tanken siger.

Mennesker, som lider af OCD fortæller, at det er meget ressourcekrævende, det er tidskrævende at gentage tvangshandlingerne, fordi de må gentages indtil den ”rigtige” følelse og indre ro opstår. Det kan derfor eks. være svært at komme af sted om morgenen, passe skole, job etc.

Når tvangshandlingerne udføres, minimeres følelsen af angst og indre uro, men virkningen er kun midlertidig. På længere sigt, vil det at ”gå med” sine tvangshandlinger og tvangstanker, fastholde lidelsen og hermed de uhensigtsmæssige handlemønstre.

OCD-behandling

OCD kan behandles medicinsk og terapeutisk. Overordnet arbejdes der kognitivt, hvor du bevidst arbejder med ikke at undgå situationer, som du ved er angstfremkaldende, og hermed fremkalder dine tvangstanker og tvangshandlinger. Der arbejdes bevidst med at udsætte dig for de ting, som du frygter, altså gå imod din angst. Du vil via terapien erhverve overskud, mod og redskaber hertil.  Ligeledes vil der også arbejdes kognitivt med blandt ændring af dine tanker, følelser, handlinger og adfærd.

Hvem får OCD

Halvdelen af mennesker som udvikler OCD, får lidelsen som barn eller ung. En tredjedel udvikler lidelsen inden de begynder at gå i skole. Det er mest almineligt, at lidelsen begynder i 6-15 års alderen for mænd, 20-29-års alderen for kvinder. Man kan lide af OCD i forskellige sværhedsgrader, både som barn og voksen. OCD kan medføre stor mistrivsel for såvel børn som voksne, og det kan være meget svært at have en pårørende der lider af OCD. Netop fordi det går så meget ud over livskvaliteten, er det vigtigt at søge behandling hurtigt.

Tvang

Tvangshandlingerne og tvangstankerne er urimelige og overdrevne. De føles for mange så stærke, at der kan opstå tvivl om, at de er ved at miste forstanden. Mange bruger ubeskrivelig megen energi på at ignorere tvangstankerne. Nogle er i stand til dette mens de er i skole eller på job. Hvis man ikke kan ignorere tvangstankerne kan de massive tvangstanker, tvangshandlinger og ritualer overtage kontrollen over livet, og hermed resultere i, at livskvaliteten forringes markant.

Undvigende adfærd

Mange mennesker, som lider af OCD bruger meget tid på at undgå situationer, hvor de ved, at tvangstankerne og hermed tvangshandlingerne kan blive udløst. Ligeledes undgår mange også situationer, hvor de kan blive afsløret af andre mennesker, idet de føler deres tvangshandlinger er flove og meningsløse. Det har for mange den konsekvens, at de bruger urealistisk meget energi, tid og tankevirksomhed på ting, som andre nærmest gør automatisk.

Gode råd til pårørende til mennesker som lider af OCD

Det går ofte ud over hele familiens trivsel, hvis et familiemedlem lider af OCD. Det er ofte svært for de andre i familien at forstå og acceptere, at personen som lider af OCD ikke blot kan stoppe sin OCD-adfærd. Hvis den OCD ramte mødes med vrede og frustrationer fra familiemedlemmerne, vil det ofte medføre at OCD-symptomerne forstærkes. Netop derfor er det vigtig, at familiemedlemmerne også har kendskab til OCD og dens betydning for familien og for den OCD ramte.

Du kan støtte den OCD ramte ved:

 • Sæt dig ind i, hvad det vil siger at have OCD.
 • Tag sygdommen alvorligt, lyt og vis, at du accepterer.
 • Undgå vredes- og frustrationsudbrud.
 • Undgå hele tiden at ”forsikre” om at alt er i orden.
 • Opfordre og støt til behandling.
 • Undlad at komme med gode råd som: ”Hvis jeg var dig, så ville jeg” Eller:”Tag dig nu sammen og lad være med det”.
 • Læg ikke op til diskussioner om ”Hvorfor”.
 • OCD er ikke nogens skyld.
 • Acceptere ikke de sygelige ritualer, men mind på en kærlig måde om terapeutens ord vedrørende at arbejde med at stoppe med ritualerne.
 • Mennesker der er ramt af OCD, har meget brug for at føle kærlighed, accept, anerkendelse og omsorg.

Se i øvrigt mere om OCD i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?