Pårørende til alkoholiker? | Søg hjælp her → Hanne Beck Palm
 

Pårørende

Pårørende til alkoholiker eller psykisk syg?

Rigtig mange elsker en person der drikker for meget, har misbrug af alkohol eller andre stemningsændrende rusmidler. I Danmark vokser ca. 122.000 børn og unge op i et hjem med alkoholproblemer, og familien er derfor mærket heraf. Det svarer til, at der i hver skoleklasse er ca. 2-3 børn, der har en mor eller en far, der drikker for meget. I alt vurderer 632.000 voksne danskere, at de er vokset op i en familie med alkoholproblemer.

– Du er derfor ikke den eneste, der er mærket af at en du elsker, har problemer med alkohol eller andre rusmidler.

Når én i familien drikker for meget, bliver alle i familien berørt. Både voksne og børn i familien bruger mange kræfter på at få familien til at fungere og på at få den, der drikker for meget til at nedsætte forbruget eller til helt at stoppe. Det er et hårdt ”arbejde”, en svær rolle og et stort ansvar at påtage sig, hvad enten man er barn eller voksen.

At være tæt på et menneske med rusmiddelproblemer kan medføre mange usunde reaktions- og handlemønstre. Man kan psykisk blive ramt af følelser, der relaterer sig til tidligere oplevelser, som man ikke kan adskille fra nuværende oplevelser og situationer. Mn kalder det at få reaktiveret blinde pletter. Disse blinde pletter er nyttige at kende, så man ikke lader dem spænde ben for sig selv.

Sådan kan den voksne pårørende føle

(Pårørende kan være nuværende eller tidligere partner, søn/datter, bror eller anden nær følelsesmæssig beslægtet relation)

 • Humøsvingninger – bliver hurtigt vred og ulykkelig.
 • Mistro til partneren, både i handling og tale.
 • Gør hvad man kan, for at der ikke skal være ballade.
 • Går det alligevel galt, lukker man af og beholder vreden og sorgen i sig selv.
 • Føler sig ikke elsket og set.
 • Bruger meget energi på at finde ud af, hvordan man får vedkommende til at stoppe.
 • Føler sig ikke respekteret, værdsat eller hørt.
 • Kan føle sig dum og naiv, fordi man tror og håber samt tilgiver gang på gang.
 • Føler man ikke kan skabe ro, tryghed og stabilitet.
 • Tendens til jalousi.
 • Ved præcis, hvornår der er fare på færde og er i alarmberedskab.
 • Føler sig aldrig rigtig glad, kan dog godt smile og lade som ingenting.
 • Har en tendens til at tage alt meget alvorligt.
 • Kan have svært ved at holde sig selv fast i det, som man siger.
 • At have tillid til og stole på andre, kan være svært.
 • Behov for at bevare overblikket og styre hvad der sker omkring én.
 • Tendens til at komme i tvivl om ens egne tanker er ”rigtige” og om det man ser/oplever er rigtigt.
 • Det kan være svært at tro på sig selv.
 • Tendens til at føle sig alene, selv når man er sammen med andre.
 • Kan have svært ved at sætte grænser, eller kender ganske enkelt ikke sine egne grænser.
 • Har en tendens til at analysere alle situationer.
 • Er træt og uoplagt, føler sig trist og stresset.
 • Kan opleve angst og depression.

Ovennævnte punkter er blot noget af det voksne pårørende kan føle. Hvis du kan nikke genkendende til noget af dette, kan jeg hjælpe dig til at blive gladere og opnå større trivsel.

Mange undersøgelser peger på, at hvis den pårørende søger hjælp, vil det have en gavnlig effekt på partneren med rusmiddelproblemet, således at vedkommende føler sig motiveret til at arbejde med at ændre sine alkoholvaner eller nedsætte sit forbrug.

Sådan kan barnet eller den unge pårørende føle:

 • Ensomhedsfølelse.
 • Føler sig trist.
 • Kan være angst.
 • Tror at de er de eneste børn, der har en mor eller far der drikker for meget.
 • Tænker, at ingen andre ved, hvordan de har det.
 • Bærer på en kæmpe familiehemmelighed, hvilket er meget svært at rumme.
 • En hverdag præget af uforudsigelighed og mangel på struktur.
 • Kan ikke stole på andre mennesker, fordi de har generaliseret erfaringerne fra mor og far. Mistillid.
 • Skænderier og dårlig stemning er en del af hverdagen.
 • Problemer med at danne sin egen identitet, fordi man hele tiden vil gøre det rigtige, så mor/far ikke bliver vrede, kede af det etc.
 • Er flov over at have en mor/far, der drikker for meget. Skammer sig.
 • Problemer med selvværd og selvtillid.
 • Har svært ved at koncentrere sig.
 • Ondt i maven, hovedet eller andre psykosomatiske problemer.
 • Går i konstant alarmberedskab og holder hele tiden øje med, hvordan mor/far/søskende har det.
 • Ofte meget fravær fravær i skolen.
 • Svært ved at fastholde fx. ungdomsuddannelse, læreplads mm.

Ovennævnte er blot et udpluk af mange belastninger, men alle belastningerne kan skade børnenes egenudviklingen og få vidtrækkende konsekvenser i ungdoms- og voksenlivet.

Sådan kan det voksne barn af forældre med alkoholproblemer/rusmiddelproblemer føle

Hvis du er voksen og har haft en opvækst kendetegnet af, at din mor eller far drak for meget/tog stoffer, kan du typisk genkende nogle af nedenstående problemer, og de kan vanskeliggøre din hverdag

 • Har svært ved at mærke din egne grænser og behov.
 • Gætter dig ofte til, hvad der er normal adfærd.
 • Har problemer med at indgå i nære relationer og forhold.
 • Kan have svært ved at gennemføre uddannelse, projekter og egne mål.
 • Er meget selvkritisk, ”Jeg må ikke fejle”, og har svært ved at tilgive dig selv.
 • Påtager dig et stort ansvar for andre mennesker.
 • Har svært ved at tåle forandringer og overreagerer på forandringer, som du ikke selv har kontrol over/har valgt.
 • Har et stort behov for bekræftelse og anerkendelse.
 • Har problemer med selvværd og selvtillid.
 • Angst.
 • Depression.
 • OCD, tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Behov for kontrol.
 • Føler ikke at du har tillid til andre mennesker.
 • Er ualmindelig bange for at blive såret.
 • Overreagerer i situationer, således at du ikke ”har lært” at afstemme din følelsesmæssige reaktionen med situationen.

Jeg kan hjælpe dig med at forstå dine følelser, lære dine følelser at kende, sætte ord på dem og tage ansvar for dine egne beslutninger, valg og handlinger. Jeg kan hjælpe dig til større trivsel i hverdagen.

Hvis du er pårørende til en med psykiske problemer/diagnoser, kan du angiveligt også nikke genkendende til meget af ovenstående, idet det ofte har de samme konsekvenser for de pårørende, hvad enten det drejer sig om misbrug eller psykisk sygdom.

Se i øvrigt mere om pårørende i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?