Selvværdsproblemer | Hjælp til selvværd » hannebeckpalm.dk
 

Hjælp til selvtillids- og selvværdsproblemer

Selvværdsproblemer

Begrebet selvværd dækker over den holdning, vi har om os selv og hvordan vi ser os selv som mennesker. Her handler det ikke om at være god til noget bestemt så som studierne, arbejdet, en sportsgren m.v., men om at hvile i sig selv og være glad og tilfreds med, hvem man er, og hvad man er for andre. Man har en følelse af, at man er noget værd blot ved at være til og ikke pga. ens ydre kvaliteter og det, som man er god til. Det handler om tankerne: “Jeg er god nok – Jeg er elsket – Jeg er værdifuld – Jeg har ret til at være her – Jeg kan stole på mit inderste – Andre værdsætter mig”

Definition på selvtillid

Begrebet selvtillid dækker over de ydre kvaliteter, kompetencer og ressourcer, som kan ses af en selv og andre; hvad man kan, er gode til, kan præstere og har præsteret, og hvordan man ser ud. Hvis man ikke får håndteret sine selvtillidsproblemer, kan man begynde at blive stresset eller ende ud med en depression.

Selvværd

Begrebet selvværd dækker over den holdning, vi har om os selv og hvordan vi ser os selv som mennesker. Her handler det ikke om at være god til noget bestemt så som studierne, arbejdet, en sportsgren m.v., men om at hvile i sig selv og være glad og tilfreds med, hvem man er, og hvad man er for andre. Man har en følelse af, at man er noget værd blot ved at være til og ikke pga. ens ydre kvaliteter og det, som man er god til. Det handler om tankerne: “Jeg er god nok – Jeg er elsket – Jeg er værdifuld – Jeg har ret til at være her – Jeg kan stole på mit inderste – Andre værdsætter mig”.

Selvværd og selvtillid hænger sammen og har indflydelse på hinanden. Et lavt selvværd opstår når du tvivler på at du kan klare opgaven, ikke tror på dine egne evner, dine instinkter og ikke synes, du er noget værd. Mange med lavt selvværd kritiserer og bebrejder sig selv meget, og begynder at reagere og handle på uhensigtsmæssige negative og selvdestruktive måder. Ligeledes kan der være mange negative handlingsstrategier, tanker og antagelser om sig selv, som fx at undgå det der er svært/udfordrende, tænke ”Jeg er grim”, ”Jeg er godt nok dårlig til at være sammen med andre mennesker”, ”Jeg kan ikke finde ud af det” osv. Alle disse negative handlemønstre gør kun problemet værre og understøtter den negative spiral man er kommet ind i og den lave selvværdsfølelse bekræftes yderligere.

Følelsen af et godt selvværd og en god selvtillid kan variere. Man kan have perioder i livet, hvor forandringer, negative oplevelser og hændelser ødelægger oplevelsen af, at man er ok på disse parametre. Selvværdet og selvtillidsfølelsen kan således lide under forskellige udfordringer, som man ikke har formået at håndtere. Det kan fx være at føle sig kasseret i forbindelse med at miste sit job, brud i parforholdet, pension, at blive forældre, at begynde at studere etc. Det, at man pludselig ikke har kunnet håndtere udfordringerne som man havde forestillet sig, kan bevirke at selvbilledet ændrer sig, og man rives ud sin grundlæggende tro på, at man kan mestre udfordringerne. Dette kan resultere i en identitetskrise ”hvem er jeg?”. Sådanne kriser kan have stor indflydelse på selvtillids følelsen.

Selvtillid

Nogle gange kan livet synes urimeligt hårdt. Vi presses fra mange sider, og ikke mindst af os selv. I takt med at følelsen af større ansvar i forhold til fx skole, studie, job, parforhold, familie, økonomi mm., kan det resultere i, at vi føler os pressede, stressede og i tvivl om vores eget værd. Jeg tror ikke der er nogle der kan sige, at de føler sig 100% velfungerende på alle områder i livet, føler de slår til og mestrer alt som de gerne vil. Dette er helt almindelige følelser som alle kender til.

Selvtillid kan betragtes som en følelse af sikkerhed, som udspringer af, at vi tror på os selv. At have en god selvtillid er vigtigt, idet det hjælper os med at nå vores mål, turde prøve nye ting, at tro på vores egne evner til at træffe egne beslutninger og være selvstændig. En god selvtillid gør det nemmere at håndtere stress, hjælper én igennem psykiske og praktiske udfordringer. Ens egen vurdering af egne evner til at kunne håndtere livet og få/føle succes, hænger meget sammen med selvtilliden. Netop derfor kan det være umenneskeligt svært, når selvtillids følelsen er lav, fordi det får en til at føle, at man dybest set ikke er god nok.

Konsekvenser af manglende selvtillid og lavt selvværd:

Det er rigtig svært at gå med følelsen af ikke at være lige så god og vigtig som andre mennesker, at føle sig utilstrækkelig. Oplevelsen af hvordan vi har det og hvad vi tænker hænger sammen med det vi gør.

Når vi igennem længere tid, måske flere år, har følt os utilstrækkelige og mindre værd, kan det resultere i følgende:

 

  • Indadvendthed, manglende lyst til at være social.
  • Udadvendthed, hvor din måde at være social på kendetegnes ved, at du bliver ”behagesyg” – glemmer dig selv og dine egne behov.
  • Få et stort behov for at bevise at du er god nok. Det kan resultere i at du kommer til at arbejde alt for meget, søger bekræftelse og anerkendelse, så det kan blive belastende for omgivelserne og dig selv.
  • Din tankegang er blevet negativ, har en forventning om at intet og ingen vil dig det godt. Tror ikke på komplimenter og ros.
  • Ser ikke dine succeser.
  • En tendens til at undgå, undvige, udsætte – sågar flygte. Dette mønster vil især gøre sig gældende i forhold til ting du kan føle dig bedømt på.
  • Undgå at prøve nye ting.

At arbejde med selvtillid og selvværd:

Man kan arbejde med selvtillid og selvværd på flere måder. Jeg synes det er vigtigt, at arbejde med selvfølelsen, selvsikkerheden, altså ens egne tro på, at egne meninger og tanker er rigtige og gode nok. Ligeledes er det også vigtigt at arbejde med selv accepten, altså ens egen viden om, hvem du er, hvad du kan lide ved dig selv, og hvad du ikke kan lide. Endvidere vil der arbejdes med at få en følelse af at stå stærkt i sig selv, at føle sig veltilpas med sig selv, accept af de stærke og svage sider man besidder. Det at have en positiv holdning og tilgang til livet, er også en vigtige faktor, når man arbejder med opbygning af selvtillid og selvværd. Vi ved at tankeres kræft har magt, ens egen tro på evnerne til at klare svære, risikable, udfordrende og usikre situationer påvirkes alt afhængig af om tilgangen er negativ/bremsende eller positiv/udviklende. Samtidig vil der også blive arbejdet med, at man skal kunne tåle at kunne tage imod både ros og kritik, uden at det ændrer grundlæggende på, hvad man tænker om sig selv og hvordan man ser sig selv. Man kan stoppe den negative onde spiral som eliminerer selvværdet og selvtilliden ved at arbejde med, at omstrukturere hvordan du føler, tænker og handler, uanset om dine udfordringer med lavt selvværd og manglende selvtillid har rod i barndommen eller er kommet senere i livet.

Se i øvrigt mere om selvtillidsproblemer og selvværdsproblemer i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?