Behandling af stress | Farvel til stress! » hannebeckpalm.dk
 

Stress behandling

Behandling af stress

Der anslås, at mindst hver tiende dansker på arbejdsmarkedet er så stresset, at det går ud over den generelle trivsel og evnen til at føle, at man fungerer normalt. Ligeledes viser forskellige undersøgelser, at flere hundrede tusinde mennesker har så generende stresssymptomer, at det øger risikoen for især at udvikle depression, hjertekarsygdomme og for at forværre en i forvejen eksisterende sygdom.

Alle mennesker har oplevet at føle sig stresset i perioder, og har evnet at håndtere dette hensigtsmæssigt. Stress og hermed mistrivsel kommer til udtryk på mange forskellige måder, og det er individuelt, hvornår presset bliver for stort.

Hvis man derimod er stresset igennem længere tid, kan det udgøre en trussel mod helbredet. Faktorer, der kan være med til at give stress, kan være:


Arbejdslivet:

 • Krav som man ikke kan honorere eller nå tidsmæssigt.
 • Egne urealistiske forventninger og krav.


Privatlivet:

 • Problemer med at få hverdagen til at hænge sammen.
 • Føler at man har for få timer i døgnet.
 • Økonomiske udfordringer
 • Problemer i parforholdet.
 • Skilsmisse.
 • Problemer med børnene etc.

Tilgangen til en opgave er helt afgørende for, i hvor høj grad man bliver stresset af situationen. Det er svært at ændre den måde, man ser og tolker verden på, men man kan lære at håndtere forskellige situationer mere hensigtsmæssigt. Der er stor forskel på at tænke: ”Puh ha, jeg har godt nok meget, som jeg skal i denne uge” eller “Ej, hvor bliver det skønt med de mange interessante ting jeg skal i denne uge”.

Det er helt naturligt at føle sig fortravlet. Det er derimod ikke naturligt at føle sig syg, utilpas og nedtrykt fordi man har for travlt. Så bør alarmklokkerne ringe.

Hvis du føler dig stresset, er nedenstående proces en god rettesnor for, hvorledes du kan håndtere dette:

 1. Ignorer ikke at du føler dig stresset.
 2. Accept.


Du skal acceptere at du mistrives pga. stress.

 1. Når du har accepteret at du er stresset, skal du begynde at identificere det der gør, at du føler dig stresset, altså årsagerne til din stress.
 2. Det er vigtigt at involvere dit netværk (evt. din leder, arbejdsplads, familie og venner) i at du er stresset, for herigennem at få den nødvendige støtte.
 3. Når du har erkendt og bekendt din situation over for dine omgivelser, har du allerede taget ansvar og et stort skridt for at komme i trivsel igen.
 4. Nogle har brug for at kompensere, finde energi andre steder. Måske kan det være godt for dig? På den måde tilfører du noget dejligt og positivt, som vil være med til at nedbringe stress følelsen og din mistrivsel.

Hvordan føles stress:

Stress føles forskellig fra person til person og symptomerne vil opleves i forskellige grader. Vi mennesker har hver især vore egne stresssymptomer, som fortæller os, at der er noget galt og at vi skal tage os af det.

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Fysisk anspændelse, muskelfiltrationer
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression – stressbelastninger går meget hyppigt forud for en depression.

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Det er vigtigt at overveje om symptomerne er alvorlig for en eller ej. Det kan dog ind imellem være svært selv at vurdere hvorvidt man er stresset og hvor alvorlige symptomerne er. Her er det godt at snakke med sine pårørende herom. Alle mennesker oplever ind imellem indre uro, irritabilitet og føler sig ubeslutsomme, hvis vi føler os presset, det er helt naturligt. Men vi skal ændre adfærd inden symptomerne bliver vedvarende.

Stress behandling

Overordnet vil du erhverve viden og forståelse omkring stress og hvad stress kan have af konsekvenser for din trivsel. Du vil blive klogere på dine stresssymptomer og advarselssignaler, så du lærer at reagere på dem i tide. Ligeledes vil du i terapien arbejde med at identificerer årsagerne til stress, erhverve redskaber til at håndtere disse, så stress og dine stres symptomer ikke længere invaliderer din hverdag. Du vil endvidere arbejde med modet til at sige fra og accepten omkring, at det er ok at sige fra. Du vil også arbejde med det at føle dig i stand til at bede om hjælp, uden at føle at du ikke slår til.

Selvværd og selvtillid kan ofte blive mærket af stress perioden, derfor arbejdes der også på at (gen)finde selvværdet og selvtilliden igen.

HUSK på at stress heldigvis ikke er en kronisk tilstand. Når du får ændret din situation, så dine belastninger bliver mindre, vil du også opleve, at symptomerne svinder eller bliver meget mindre, og hermed nemmere at håndtere. Mange vil opleve, at de efter en stressperiode vil føle sig klogere på sig selv og de årsager der medførte, at de fik stress. De vil fremadrette være hurtigere til at reagere på stresssymptomer og advarselssignaler, og hermed bremse udviklingen af et nyt stressforløb.

Se i øvrigt mere om stress i mine FB opslag og på Instagram.

Har du brug for hjælp?